Ontdek de CD&V mensen in uw gemeente


Johan Vanhulst
Burgemeester, bevoegd voor burgerlijke stand en bevolking, politie en veiligheid, openbare werken, financiën
Lees meer
Jan Van der Velpen
Schepen van ruimtelijke ordening, lokale economie, landbouw en leefmilieu
Lees meer
Stefaan Van Haegenborgh
Schepen van jeugd, sport, gezinsbeleid en toerisme
Lees meer
Monda Verlinden-Wuytack
Voorzitster OCMW
Toegevoegd schepen bevoegd voor welzijn, senioren en diversiteit
Ledenwerving
Lees meer
Veerle Delport-Van Cauwenberg
Bestuurslid
Lees meer
Magda Wits
Gemeenteraadslid
Lees meer
Mia Ombelet
Gemeenteraadslid
Lees meer
André Meulemans
Gemeenteraadslid
Lees meer
Ludo Aerts
Fractieleider
Gemeenteraadslid
Lees meer
Marijke Huys
OCMW-raadslid
Lees meer
Christopher Oliha
Gemeenteraadslid
Lees meer
Veerle Scheire
Afdelingsvoorzitter
Lees meer
Peter Boogaerts
Penningmeester
Lees meer
Louis Camps
Ondervoorzitter
Lees meer
Mark Cardoen
Oud-burgemeester
Lees meer
Bert Kelchtermans
Ondervoorzitter
Lees meer
Henri Loonbeek
OCMW-raadslid
Lees meer
Benny Nys
Lees meer
Denise Hendrickx
Lees meer
Herman Boogaerts
Lees meer
Josse Denonville
Oud-burgemeester
Lees meer