CD&V Bierbeek staat principieel achter een zonnepanelenpark op de HST-berm


woensdag, 21 december, 2016
CD&V Bierbeek staat principieel achter een zonnepanelenpark op de HST-berm
CD&V Bierbeek  vernam dat er een proefproject in de maak is over de inplanting van een zonnepanelenpark op de zuidelijk georiënteerde HST-berm onder andere op Bierbeeks grondgebied. Een zeer waardevol project vindt de partij.

CD&V Bierbeek staat principieel achter dit initiatief van Infrabel en geeft hiermee een voorzet in het lokale debat om dit proefproject op publieke eigendom van Infrabel een kans te bieden tot uitvoering en evaluatie. CD&V Bierbeek stuurt de bevoegde hogere federale en Vlaamse beleidsinstanties hierbij aan om van meet af aan het lokale beleid – de gemeente – te betrekken bij dit proces van concrete uitwerking.     

CD&V Bierbeek vindt dit proefproject zeer waardevol en pleit voor een spoedig onderzoek. Onder voorbehoud van onvoorziene en ingrijpende milieu- en veiligheidsaspecten en onredelijke kosten/baten, vraagt zij bijkomend om een initiatief van financiële burgerparticipatie mogelijk te maken voor de realisatie van de investering. Zodoende wordt het maatschappelijk draagvlak vergroot. Zo zouden ook inwoners, die eventueel praktisch geen mogelijkheid hebben voor zonnepanelen op hun eigen woning, de kans krijgen om mee te investeren in groene energie.

CD&V Bierbeek benadrukt hiermee de belangrijke rol van de  overheid –ook de lokale - in de sensibilisatie van haar inwoners voor het klimaat- en energieverhaal van de toekomst. Tegelijk kan de overheid dergelijke projecten faciliteren en mede coördineren bij de  uitvoering.

Concreet en vooreerst zal CD&V Bierbeek aan de gemeente Bierbeek vragen om hierin een voorbeeldrol op te nemen en de nodige initiatieven hiertoe te nemen.